“Tworzę nie tyle obiekty, co wypowiedzi, których celem jest zmiana życia moich ludzi, wizerunku mojego kraju i globalnie całego świata”

 Moffat Takadiwa

Pochodzący z Zimbabwe artysta Moffat Takadiwa tworzy monumentalne obiekty z przedmiotów znalezionych na wysypiskach, dając niechcianym rzeczom drugie życie. Mozaiki Takadiwy składają się ze skrupulatnie ułożonych ciągów klawiszy komputerowych, plastikowych nakrętek, metalowych kapsli, szczoteczek do zębów i innych porzuconych przedmiotów.

Artystyczny recycling jest dla Takadiwy twórczym manifestem, który sięga korzeni etnicznych. Artysta podkreśla, że sama idea recyclingu odpadów znajduje odzwierciedlenie w wielu autochtonicznych kulturach afrykańskich, gdzie przekazywane z pokolenia na pokolenie poczucie respektu dla przyrody przejawia się w różnych praktykach środowiskowych, które mają na celu ograniczenie marnowania jedzenia i przedmiotów codziennego użytku. Technika artysty nawiązuje do tradycyjnego rzemiosła Zimbabwe, a sposób ułożenia wzorów odwołuje się do afrykańskich tkanin.

Recyclingowe obiekty Takadiwy nie są wyłącznie złożeniem hołdu tradycjom, tkwi w nich również ostry komentarz społeczno-polityczny. Artysta zwraca uwagę na miliony ton odpadów niekontrolowanie eksportowanych do Afryki, związane z tym pogorszenie sytuacji ekologicznej w jego kraju oraz globalne skutki nieodpowiedzialnego zarządzania zasobami i odpadami na całym świecie.  

Praca The Brain Drain, skomponowana z charakterystycznego dla Takadiwy tworzywa, klawiszy komputerowych, poza przekazem ekologicznym porusza kolejną kwestię szeroko eksplorowaną przez artystę – problem języka w obliczu kolonialnej przeszłości Zimbabwe. Dla Takadiwy język to nie tylko nośnik kultury, lecz także kuźnia wartości, przez których pryzmat człowiek postrzega świat i swoje miejsce w nim. Niszcząc zestawy angielskich klawiatur i układając ich fragmenty w alternatywne zestawienia, artysta metaforycznie dekonstruuje kolonialne dziedzictwo kulturowe.

Tytuł The Brain Drain jest krytyką tendencji młodego pokolenia afrykańskich twórców i intelektualistów do emigracji i porzucenia idei rozwijania rodzimych krajów w oparciu o lokalną kulturę. Sam Moffat Takadiwa podkreśla, że jego misją jest budowanie wspólnoty artystycznej Zimbabwe, promowanie kultury afrykańskiej na całym świecie oraz otwieranie oczu publiczności na problemy, które są niezasadnie pominięte w światowym dyskursie artystycznym.

W 2024 roku prace Moffata Takadiwy były przedstawione w Pawilonie Zimbabwe na Biennale w Wenecji (watch artim) w ramach wystawy Undone, której wątkiem przewodnim była dekonstrukcja skostniałych wizji świata oraz poszukiwanie sposobów kreowania alternatywnej, lepszej przyszłości.

Więcej o twórczości Moffata Takadiwy:

Oglądaj: https://www.youtube.com/

Czytaj: https://www.gq.co.za/culture/meet-moffat-takadiwa

Pawilon Zimbabwe na Biennale w Wenecji: https://www.labiennale.org/en/art/2024/zimbabwe-republic

Scroll to Top