POWTÓRZYĆ, PRZYPOMNIEĆ​ 

Roma Hałat & Andrzej Szewczyk 

9.12.2023-13.01.2024 

Galeria Hos, Dzielna 5, 00-162 Warszawa

Wystawa „Powtórzyć, przypomnieć” aranżuje przestrzeń do dialogu wybranych prac z dorobku Romy Hałat, udostępnionych przez jej rodzinę oraz prac Andrzeja Szewczyka z Kolekcji dela.art. Wystawa koncentruje na punktach styku realizacji paradoksalnie różnych i podobnych jednocześnie oraz na wyłuskiwaniu pokrewnych fascynacji. Do aspektów tych z pewnością zaliczyć można poszukiwanie granic malarstwa poprzez konceptualne działania, inspirację pismem, alfabetami jako zespołami znaków graficznych, czułość wobec prozy życia i wreszcie powtarzanie artystycznego gestu w ramach obszernych cyklów. 

Więcej informacji: www.hosgallery.pl

Scroll to Top