Rzeźba Izy Tarasewicz The Union That Has Evolved Into the Wing z 2022 roku jest manifestacją jednostkowej siły oraz wytrwałości, która wraz z kolektywnym zaangażowaniem prowadzi do kształtowania poczucia wspólnoty i solidarności. Artystka podkreśla moc zbiorowego wysiłku poprzez użycie zwielokrotnionej formy uproszczonych czteropalczastych oni, naśladujących bardziej narzędzie agrarne niż cielesną haptyczność człowieka. Dzieło to odnosi się do tworzenia trwałych społecznych struktur, takich jak rodzina, plemię, wioska czy naród, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu świadomości zbiorowej. Jest również hołdem dla ludzi prostych zawodów, których wysiłek stymuluje prawidłowe funkcjonowanie całego systemu społecznego. 

Wielkoformatowa ażurowa praca Tarasewicz jest efektem refleksji artystki nad tradycją ludową w obliczu procesów obecnej modernizacji oraz gwałtownych zmian ekologicznych, społecznych i politycznych. Zawiera w sobie wiele z filozofii cyklicznej: sansary, idei wiecznego powrotu czy powracającej kosmologii. Z każdym końcem pojawia się nowy początek, a obserwacja tego cyklu potwierdza trwałość naszej kultury, która potrafi adaptować się do zmian, zachowując jednocześnie swoją tożsamość i wartości. 

Idea mandali jest powracającym tropem oraz nadrzędnym archetypem kolekcji dela.art. Jej organiczna forma jest zgodna z kluczową perspektywą ekologiczną: myślenia holistycznego i kompleksowego spojrzenia na świat. Rzeźba Izy Tarasewicz jest punktem przecięcia najważnieszych osi tematyczych zbioru: przełamywania barier i ekologii. Dzieło manifestuje jedność na wszystkich poziomach, jest pomostem między tradycją a nowoczesnością, Wschodem i Zachodem, afirmuje różnorodność przenikających się światów. 

 

Ekspozycja w Koszykach jest pierwszą prezentacją pracy w Polsce i zarazem najnowszą odsłoną projektudela.art dla Eneris, w ramach którego dzieła z kolekcji udostępniane są szerokiej publiczności.

The Union that Has Evolved Into the Wing Izy Tarasewicz jest dostępna dla zwiedzających w holu budynku biurowego Koszyki, ul. Koszyki 65 od 13 marca, w dni powszednie w godzinach 8-18

Scroll to Top